101

Vi arbejder til daglig med afprøvning af informations teknologiske hjælpemidler hos borgere på Fyn, og har i den forbindelse haft mulighed for at afprøve MOBI:DO siden efteråret 2011. App´en kan anvendes til en mangfoldig gruppe af borgere med nedsat evne til strukturering, planlægning og hukommelse - altså mennesker med kognitive problemer. Mobi:Do er et produkt med mange muligheder i, og på baggrund af et professionelt udviklings og afprøvningsforløb, ser vi væsentlige forbedringer i den nye udgave af App´en.

Jannie Vang Nielsen, ergoterapeut og Sissel Madsen, ergoterapeut

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense

 

Jeg har som lærer og IKT-vejleder på CSV SydØstfyn (Center for Specialundervisning på SydØstfyn) - og tovholder for netværket af IKT-vejledere inden for voksenspecialundervisning i region Syddanmark fulgt forsøgsprocessen, hvor en af mine kursister, en kvinde med ADHD, tilbød at afprøve MOBI:DO. MOBI:DO viste sig at være let tilgængeligt og nemt at administrere - og en stor hjælp til en person med hukommelsesvanskeligheder. Det er glædeligt - og godt set, at QR-koder i en enkelt arbejdsgang kan omsætte en kompliceret proces til en lineær trinvejs vejledning og således få praktisk betydning for mange med hukommelsesvanskeligheder.

Jens Andreassen 

Lærer og IKTvejleder ved voksenspecialundervisningen i Nyborg kommune