..
  • Smartteknologi til hverdagen
  • Medindflydelse på egen dagligdag
  • Løs dagligdagsopgaver selvstændigt med MOBI:DO
  • Mere livsglæde og tilfredshed i livet

som guides via en app, hvis indhold er helt op til det behov, der skal opfyldes, tilpasset den enkeltes færdigheder og evner eller organisationsens behov!

Med udgangspunkt i aktivitetsanalyser og en ADL-tilgang er der mulighed for at bryde de enkelte opgaver ned i meget specifikke dele – helt afhængig af den enkelte borgers behov og evner. Opgaverne laves som guides, som opbygges på PC/Mac eller på en tablet/iPad, og laver en helt individuel arbejdsbeskrivelse til den enkelte opgave. Hver borger får et værktøj der passer til funktionsniveauet, på en smart og intelligent måde, som er i god tråd med tidens trend.

Der er mulighed for at:

  • Skrive tekstforklaringer
  • Indsætte situationsbilleder eller piktogrammer
  • Indtale talebeskeder
  • Angive tidsangivelser
  • Optage og anvende videovejledninger
  • Oprette kalenderaftaler med tilknyttet vejledning


i opbygningen af den enkelte arbejdsbeskrivelse. Ændrer funktionsniveauet sig, er det enkelt at ændre den enkelte vejledning så den tilpasses hen ad vejen og på den måde kan være med til at udfordre/udvikle den enkelte borger.

I dag bruges MOBI:DO eks. til dagsstruktur, lektielæsning, madopskrifter, tøjvask, pakning af sportstaske, opgave-/køreliste og meget mere!

Systemet er enkelt at bruge og intuitivt i betjeningen bl.a. gennem QR koder, automatisk (kalenderlignende) start eller start af opgaver direkte fra den smarte enhed. Ved ændring af guidens indhold er det ikke nødvendigt at udskifte QR koden, hvis det er den valgte adgang til guiden. MOBI:DO giver således mulighed for at gøre brugeren mere selvhjulpen, samtidig med at personalet kan koncentrere sig mere om pædagogiske / fremadrettede opgaver.

MOBI:DO anvendes bl.a. i forhold til ADHD/autismespektrum, senhjerneskade, let demens og udviklingshæmmede. Flere steder anvendes MOBI:DO også i organisationen, bl.a. til overlevering af information - interne og borgerrelaterede samt som instruktion i brug af tekniske og fysiske hjælpemidler.

De tre hjørnesten er MOBI:DO app’en, som er det brugeren oplever; MOBI:DO make som er det bagvedliggende system, som giver mulighed for opbygning af individuelt tilpassede guides samt QR koden, som er den synlige tilgang til den enkelte guide.

MOBI:DO virker også offline, da mobildækning og tilgang til trådløs forbindelse kan varierer fra område til område.

Som en naturlig del af MOBI:DO bliver systemet videreudviklet og vedligeholdt så MOBI:DO tilpasses fremtidige versioner af Android og iOS (Apples styresystem), ligesom Windows 8 også er del af vores produktpallette. Det tekniske foregår i skyen og således tilgængeligt overalt via nettet. Opdateringer og adgang til teknik er del af den samlede løsning.