..
 • Smartteknologi til hverdagen
 • Medindflydelse på egen dagligdag
 • Løs dagligdagsopgaver selvstændigt med MOBI:DO
 • Mere livsglæde og tilfredshed i livet

for at hjælpe borgere med kognitive udfordringer og det personale, der støtter dem!

MOBI:DO er udviklet i samarbejde med og til borgere med kognitive udfordringer. Værktøjet giver struktur og fungerer i hverdagen som app til smartphone/tablet samt iPhone/iPod og iPad og er derfor ”helt i orden ” at anvende samtidig med, at løsningen på den måde ikke signalerer handicap.

Oplev MOBI:DO effekten, som blandt andet kan være, at:

 • Gøre borgere mere selvhjulpne i praktiske opgaver(egenmestring), i og uden for hjemmet
 • Give mindre papirarbejde for personalet ift. remindere og huskesedler
 • Opnå mere ensartet brug af hjælpemidler eks. i forbindelse med forflytninger
 • Få bedre struktur for personalet og borger
 • Frigøre mere tid til sociale aktiviteter
 • Mindske sårbarheden ift. støttepersoners fravær
 • Fremstille digital dokumentation af arbejdsprocesser til personalet
 • Give borgeren medindflydelse på egen dagligdag

Resultaterne af MOBI:DO kan mærkes ved:

 • Færre arbejdsskader
 • Højere kvalitetssikring
 • Bedre ressource allokering